Úmysly

Pondelok

|

Utorok

07:00 |
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 26. 2. 2023

  1. Popolcovou stredou sme začali pôstne obdobie. Povzbudzujeme vás k opravdivému a radostnému prežívaniu pôstu, ktorého zmyslom je priblíženie sa k Bohu.
  2. Dnes o 16.30 v prístavbe začíname sériu biblických stretnutí. Pozývame všetkých. Katechézy vedie Vlado Plášek.
  3. Dnes o 18.00 vás pozývame na krížovú cestu v našom kostole. Krížová cesta v našom kostole sa modlí vždy v piatky a v nedele o 18:00 hod.
  4. Tento týždeň sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  5. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame na sviatosť zmierenia všetkých, najmä mladých.
  6. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci.O 15.00 bude adorácia a korunka Božieho milosrdenstva.
  7. Ešte sú voľné miesta na farskú púť za donom Boscom z príležitosti storočnice príchodu saleziánov na Slovensko, ktorú budeme sláviť v roku 2024. Informácie sú na výveske a prihlasovanie u Iva Štofeja.
  8. Aj tento rok Vás prosíme o poukázanie vašich 2 percent z dane. Môžete podporiť mladých v Salezku alebo projekt Orientačné dni. Ak ste nám nejakým spôsobom pomáhali v minulom roku, máte možnosť venovať až 3% z dane. Stačí, že nás požiadate o potvrdenie dobrovoľníckej činnosti.
  9. Dnes je zbierka na charitu.
  10. Budúci týždeň upratuje skupina mladých č. 2.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.sbb.sk

Pozvánky