Úmysly

Pondelok

06:30 Za duše v očistci |
17:30 + manžel Štefan a jeho rodičia |

Utorok

06:30 + manžel, syn, rodičia a súrodenci |
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Anku |

Streda

06:30 Poďakovanie za 80 rokov života pre Milku Jasenskú | Za odpustenie hriechov (kántry
17:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu Juraja Surniaka |

Štvrtok

06:30 Za ukončenie vojny na Ukrajine |
17:30 Za obrátenie hriešnikov v rodinách | + adorácia

Piatok

06:30 + Ladislav a Alžbeta |
16:45 | krížová cesta
17:30 Poďakovanie za životné jubileum |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + Anna a Jozef Čačíkoví a Anna Kocúrová |

Nedeľa

07:00 Na úmysel kňaza | DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
08:15 Za Božiu pomoc a ochranu pre vnuka Mareka, dcéru Annu a zaťa |
09:30 Za všetkých farníkov |
11:00 Za Božiu pomoc, uzdravenie a dary Ducha Svätého pre vnuka |
17:15 | krížová cesta
18:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Matúša a Danku |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 5.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes je zbierka na charitu. Kto by chcel podporiť našu farnosť 2% zo svojich daní, tlačivá sú k dispozícii pri časopisoch.
  • Dnes pozývame deti na eRko stretko o 14.00 do pastoračného centra.
  • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
  • V piatok po večernej sv. omši prosím ľudí, ktorí upratujú kostol o organizačné stretnutie.
  • Počas pôstneho obdobia sa budeme v našej farnosti modliť krížovú cestu v piatok a nedeľu 45 minút pred večernou sv. omšou. V nedeľu po obede budú bývať krížové cesty i na Kalvárii – rozpis je na nástenke.
  • Tento týždeň si spomíname na 50. výročie vysvätenia o. biskupa Mons. Jozefa Feranca, spomeňme si na jeho dušu v modlitbe.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky