Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie brata a Božie požehnanie |

Utorok

18:30 + manžel Ján, rodičia a sestra Rozália |

Streda

07:00 Za Božiu pomoc a zdravie pre matku |
18:30 + starí rodičia a otec |

Štvrtok

07:00 Za Božie požehnanie |
18:30 + Mária, Pavel a rodina |

Piatok

07:00 Za Božie požehnanie |
18:30 + Štefan, rodičia,st. rodičia a rod. Ľalíková |

Sobota

07:30 + Adriana Javorská Za farnosť |

Nedeľa

07:30 Za požehnanie pre rodinu Halajovú |
08:45 | DD
10:00 Poďakovanie za 80 rokov života p. Zigovej a za požehnanie pre dcéry s rodinami |

Oznamy

 • Ranné sv. omše budú rorátne.
 • V štvrtok pozývame dôchodcov na pracovné adventné raňajky na faru.
 • V piatok bude vystavená sv. Oltárna od rannej do večernej sv. omše.
 • V piatok od rána do sobotného rána bude v našej farnosti adorácia za rodiny v našej farnosti. Prosím rodiny, aby sa prišli počas noci modliť za svoje manželstvá a rodiny a aj za tých, ktorí sú osamotení a vydaní tejto, tak ťažkej dobe pre rodiny a výchovu.
 • V piatok po večernej sv. omši budú chvály, tak ako to býva každý prvý piatokUpratovať kostol prosíme 6. skupinu v sobotu po rannej sv. omši.
 • Dnes je zbierka z ktorej podporíme katolícku charitu. Za milodary srdečne Pán Boh zaplať!
 • Dnes tí, ktorí sa pridali k adventnému anjelovi si zo zoznamu vylosuje jedného so zapísaných. Počas celého adventu t.j. do 24.12. vrátane, sa za toho človeka budeme modliť desať „zdravasov“. Keď budú v kostole postavené stromčeky je na dobrovoľnosti každého, či svojmu klientovi pošle nejakú pozornosť (cca 1-2, €), ktorú dá  pod stromček pri bohostánku. Cez Vianoce si ju  dotyčný môže vziať.
 • Zo soboty na nedeľu budú deti na fare čakať Mikuláša.
 • Milodary na kostol: Bohuznáma 100 €. Srdečne Pán Boh zaplať!
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Tento týždeň je prvý piatok.
 • Od dnes budú v našej farnosti putovať rodinné biblie. Prosím tých, ktorí si ju vezmú domov, aby z rodinou čítali každý deň, koľko budete chcieť. Prosím, aby ste ich priniesli na budúcu nedeľu do kostola, aby si ich mohli vziať druhí.
 • Dnes zapisujeme sv. omše na budúci rok do konca júna.