Úmysly

Pondelok

06:00 + Mária (10. výročie) | Ščúry
12:00 + rodičia Margita a Pavel, súrodenci Anton, Juraj, Ján, Matúš a Magdaléna | Kaniansky
17:00 + Martin, Anna a syn Martin Fekiačovci | Kraus

Utorok

06:00 Za zdravie a BP v škole pre Adriana | Ščúry
12:00 Za zdravie, BP a dar viery pre Martinku | Kaniansky
17:00 + Ján | Kraus

Streda

06:00 Za zdravie a BP pre Nikolku | Ščúry
12:00 Za zdravie, BP a dar viery pre Moniku a Pavla s rodinou | Kaniansky
17:00 + Mária Chamulová | Kraus

Štvrtok

06:00 + z rodín Maliniakovej, Námešnej, Bačíkovej a Čermanovej | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre rodiny synov, vnukov a vnučiek | Kaniansky
17:00 + Veronika, Martin, Mária, Ondrej a Helena | Kraus

Piatok

06:00 + Mikuláš a Ján a ostatná zosnulá rodina | Ščúry
12:00 + rodičia Mikuláš, Emília a starí rodičia z oboch strán | Kaniansky
17:00 + Emil, Mária, Pavel, Emil a Ján | Kraus
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry

Sobota

06:00 Za zdravie a BP pre starkú Helenku | Kraus
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za členov ružencového bratstva | Ščúry
09:00 Za farnosť | Kaniansky
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus
10:30 Za zdravie a BP pre Janku a Máriu | Ščúry - DETI
11:00 Zolná - miestny úmysel | Kraus
19:00 + Ivan, Monika, Ján, Pavel a Milota | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

 • Dnes je zbierka na charitu. Nech Pán odmení vašu štedrosť.
 • Spolu s Podpolianskym osvetovým strediskom a Mestom Zvolen vás pozývame na koncert s názvom Spevom k srdcu. Uskutoční sa dnes 27. novembra o 15:00 hod. v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene.
 • Od pondelka začíname rorátne detské sväté omše. Deti si môžu zložiť veci vo farskej zasadačke. V pracovných dňoch o 6:00 hod. budeme odchádzať spoločným sprievodom s lampášikmi od fary do kostola. Po svätej omši pozývame všetkých školákov na spoločné raňajky na fare. Ďakujeme rodinám, ktoré si vybrali konkrétny termín v ktorom pripravujú raňajky. Kto im chcete finančne pomôcť s prípravou, môže vhodiť pár eur do pokladničky v sakristii kostola (iba v nedeľu) alebo počas raňajok priamo v zasadačke. Plagát (link).

Rorátny charakter – čiže formulár svätej omše k Panne Márii – je možný brať v prvej časti adventu, teda do 16. decembra. Sväté omše pri sviečkach a spoločné raňajky budú až do 23. decembra.

 • V tomto týždni je prvý piatok mesiaca.
 1. V kostole budeme spovedať v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred obednými a večernými sv. omšami;
 2. V utorok doobeda spovedáme chorých v domácnostiach (s platnosťou k Vianociam) – tých, ku ktorým nechodíme pravidelne, môžete prihlásiť v sakristii alebo priamo konkrétnemu kňazovi (osobne či telefonicky).
 3. Vo štvrtok bude možnosť sv. spovede dopoludnia medzi 09:00 – 12:00 hod. a popoludní medzi 14:00 – 17:00 hod. v kaplnke kostola.
 4. Svätú spoveď si nenechávajte len na prvý piatok.

Harmonogram vianočného spovedania (link).

 • Na prvý štvrtok a prvý piatok bude adorácia sviatosti oltárnej od obednej do večernej svätej omše. Ukončená bude pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.
 • V sobotu 3. decembra máme sviatok patróna Banskobystrickej diecézy sv. Františka Xaverského. Úplné odpustky možno získať vždy tretieho v mesiaci až do decembra 2023: podmienky získania odpustkov (link)
 • V piatky sa okrem miništrantských stretnutí budú konať aj Stretká pre dievčatá. Na rozdiel od miništrantských stretnutí budú bývať pred večernou svätou omšou a zatiaľ len raz za mesiac. Dátumy a ostatné informácie sú zverejnené na plagáte (link).
 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov deviatych (príp. piatych) ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. novembra 2022 od 8:30 do 12:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke školy.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.