Úmysly

Pondelok

08:00 Za zdr. a BP pre rod. Jána Vyrostka | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za zdr. a BP pre Mareka, Máriu a Majku | Kaplnka v Domove pre seniorov
11:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
13:30 + Andrej Krafčík – pohrebná NC | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + Milan, Ján, Anna, Jaroslava a Ondrej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + Michal (7. výr.) a zosn. z rod. Mištovej, Alexikovej a Oroszovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Utorok

08:00 Za zdravie a BP pre Jozefa (40 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 Za zdravie a BP pre Zuzanu | Nemocnica – kaplnka
17:00 + Irena Korschová | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:00 Zosn. z rod. Oravcovej, Habiňákovej a Kejkličkovej | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 Poď. Kataríny (80 r.) a Emílie (70 r.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

08:00 + Jozef Koky | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za zdr. a BP pre Juraja, Miroslava a Michala | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Za zdravie a BP pre Veroniku | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:00 Za zdr. a BP pre Stanislava s rod. | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + Michal, Ján a Helena | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Štvrtok

08:00 Zosn. z rod. Madanskej a Šalamonovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + Ján | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + Dušan, Ján, Mária a Ján | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

08:00 + Margita Kromková | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 + Mária | Kostol sv. Petra a Pavla
10:00 + Helena, Ján a Eduard | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Mária, Ján a Michal Hutníkovci | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:00 + Vasiľ, Anna a Vasiľ Virovci | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + Emil a Štefan ml. Valčákovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

08:00 + Antónia Sivoňová | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:00 + Mária | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
18:00 + František Gernát | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Nedeľa

06:30 + Helena a Štefan | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 + Peter | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 + Jozef | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 + Katarína (1. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
10:30 Za zdravie a BP pre Martu (70 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
14:30 Za farníkov | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
Večer svätá omša nebude. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 + Vojtech, Helena, Jozef a Miroslava | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
16:00 Za BP a zdravie pre Mareka (rím.-kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY (28. november – 4. december 2022) – I. ADVENTNÁ NEDEĽA – A – 27. november 2022

LITURGICKÝ KALENDÁR

ST 30.11.            Sv. Ondrej, apoštol (sviatok)

ŠT 1.12.               Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania

PI 2.12.               Prvý piatok

SO 3.12.              Sv. František Xaverský, kňaz (spomienka); Prvá sobota

NE 4.12.              II. ADVENTNÁ NEDEĽA – A

 

Ľudové misie, 26.11. – 4.12. – program a časy svätých omší podľa programu misií, ktorý sme dostali a je na stránke farnosti.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom: podľa programu misií.

Domov pre seniorov: pondelok od 8.00.

Návšteva chorých: piatok 2. decembra od 8.00 (v kancelárii nestránkový deň), pôjdeme iba k tým, ktorí nie sú v karanténe (ak by niekto nemohol alebo si neprial, nech nám to zahlási).

Chorí, ku ktorým chodieva pán kaplán František – v stredu od 8.00 na ulici 17. novembra, 1. mája, Nám. gen. Štefánika a Nám. sv. Mikuláša a ostatní v piatok.

Služba v kancelárii kvôli misiám: pondelok až štvrtok 9.30 – 11.30 a 13.30 – 15.00.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 9.30 (zmena kvôli misiám) v Kostole sv. Petra a Pavla; udeľovanie sviatosti krstu iba tam, kde je krstný prameň – teda vo Farskom kostole sv. Mikuláša (nie v Kostole sv. Petra a Pavla ani v Podsadku): sobotu o 11.00; v nedeľu alebo počas svätej omše o 10.30 alebo po jej skončení (iba raz za deň). Počas obnovy Farského kostola sa krstilo aj v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku, keďže to bola výnimočná situácia.

Úmysly svätých omší na ďalší štvrťrok – január, február a marec 2023 budeme zapisovať až po misiách, presné časy zápisu oznámime na budúcu nedeľu.

Prosíme o trpezlivosť ohľadom prenosu z Farského kostola, hľadá sa spôsob odstránenia problému pri prenose zvuku, zatiaľ odporúčame počas misií sledovať online prenos z Kostola sv. Petra a Pavla. Ďakujeme za pochopenie.

Milodary pre opravy Farského kostola: Františkánski terciári 100,-€; Mikuláš a Mária 100,-€; Mária 10,-€; Viera 300,-€; bohuznáma 20,-€; bohuznámy 50,-€; bohuznáma Marta 350,-€; Ján 700,-€; Adam 50,-€; Monika 50,-€; bohuznáma 200,-€; bohuznáma 100,-€; bohuznáma 100,-€; Marcel s rod. z Novej Ľubovne 200,-€; Filip 20,-€; rodina Michala Zimu 100,-€; Katka a Marek Bartovci 200,-€; bohuznáma 20,-€; z pohrebu Magdalény Jasovskej 500,-€; bohuznámi 100,-€.

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: bohuznámy 20,-€

Milodary pre potreby ľudových misií: Kristián 77,-€                      – úprimná vďaka

Dnes je zbierka na katolícku charitu. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí počas I. adventnej nedele prispejú na charitu.

Minulú nedeľu bola zbierka s názvom „Boj proti hladu“, vyzbieralo sa 2 150,-€. Všetkým darcom vyslovujeme vrúcne poďakovanie v mene tých, ktorí potrebujú našu pomoc.