Úmysly

Pondelok

06:45 za obrátenie detí a vnúčat |
18:00 rodina Kližanová |

Utorok

06:45 za zdravie a PB rodine Ľudovíta a rodine Gernátových |
18:00 Ivan Demeter, rodičia Štefan a Brigita |

Streda

06:45 za zdravie a PB Monike s rodinou |
18:00 Ernest Kišac a rodičia z ob. str. |

Štvrtok

06:45 otec Jozef,syn Peter,brat Stanislav a st. rodičia |
18:00 rodičia Popracoví a Turčekoví a rod. z ob. strán |

Piatok

06:45 rodičia Július a Terézia a Ondrej a Justína |
18:00 rodičia Imrich a Jozefína Belákoví, st. r. z ob. strán |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Helena a Michal Stručkoví |

Nedeľa

07:00 Ján Hošek |
09:00 rodičia Edmund a Emília Cvikoví |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 za zdravie a PB rodine |

Oznamy

Milodary na kostol :

-Bohu známy z krstu -20,-€, Bohu známy z krstu -50,-€, Bohu známy z pohrebu -50,- €. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Margity Hlaváčkovej

– KKS v Partizánskom usporiada v čase od 5.12 do 9.12.2022 výstavu Betlehemov. Svoje vystavované exponáty betlehemov, výšiviek, jasličiek… môžete nosiť do Centra voľného času vo štvrtok 1.decembra od 9.h. do 12.h., piatok 2.decembra od 10.h. do 14.h., v pondelok 5. decembra do 9.h.

Birmovanci na farskú katechézu do kostola dôjdu až po Vianociach. Ich príprava prebieha nateraz v škole.

V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

Na ekostol sv. omše sú v nedele a prikázané sviatky o 10,30 h.