Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Matúš a † z rod. Vančovej a Zajacovej | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Ján, Mária a Ján Ondrejička, rodičia a príbuzní a za ZaBP rod. Šošovičkovej, Mazanovej, Trškovej, Vicianovej, Masarykovej a Veronike Trenčanovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Agnesa, Štefan a Jozef Minarech | Nemšová

Štvrtok

18:00 † z rod. Kresánkovej, Masiarčinovej, Chmelinovej a Černičkovej a za ZaBP rod. Kresánkovej a Masiarčinovej | Nemšová

Piatok

07:00 † z rod. Prnovej, Gurínovej a Zámečníkovej a za ZaBP rod. Prnovej | Nemšová
18:00 † Lýdia Fislová, súrodenci Anton, Antónia, Ivan, švagriná Eva, rodičia Štefuloví a Fisloví a za ZaBP rod. Fislovej, Štefulovej a Štefánkovej | Nemšová

Sobota

07:00 † z rod. Krajčiovej, Pavlačkovej, Janečkovej a Haliakovej | Nemšová
16:30 | Ľuborča
17:30 † Anna (10. výročie), † z rod. Chmelinovej a Mačinovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Ján, Pavla, Štefánia Prosňanská a Michal Štefánek a za ZaBP rod. Sabatkovej a Štefánkovej | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † z rod. Chudovej, Hladkej a Spišiakovej a za ZaBP rod. Chudovej, Spišiakovej, Zemanovičovej a Tupej | Nemšová

Oznamy

  • V tomto týždni máme Prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle každý deň pred sv. omšou. V pondelok v Kľúčovom od 15:45; v utorok v Trenčianskej Závade od 16:00; v stredu v Borčiciach od 16:15; a vo štvrtok a v piatok v Nemšovej od 16:30, kedy bude zároveň vyložená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. V piatok doobeda budeme spovedať chorých.
  • V stredu od 13:45 do 15:00 budeme spovedať deti a mládež. Týmto chceme povzbudiť mladých našej farnosti, aby využili túto príležitosť a pristúpili k sviatosti zmierenia.
  • Vo štvrtok o 17:00 bude pobožnosť Hodinky s trpiacim Spasiteľom.
  • V piatok po sv. omši sa uskutoční v učebni na fare mládežnícke stretnutie s katechézou.
  • V sobotu bude sv. omša aj v Ľuborči o 16:30 hod.
  • V sobotu po večernej sv. omši bude miništrantské stretnutie v sakristii farského kostola. Všetci miništranti sú srdečne pozvaní.
  • Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, preto o 14:00 hod. bude prvonedeľná pobožnosť a eucharistické požehnanie.
  • Dávame Vám vopred do pozornosti, že úmysly sv. omší na prvý polrok 2023 budeme zapisovať po 3. adventnej nedeli v pondelok, utorok a stredu.