Úmysly

Pondelok

18:00 † rodičia Novákoví a ich deti | Močenok

Utorok

14:00 † Dušan Horváth – pohrebná | Močenok - HC
17:00 † rodina Hanáková (M) | Horná Kráľová
18:00 † Viliam, manželia Lužoví, rodina Nováková | Močenok

Streda

07:00 † Gabriel Dičér, rodina Dičerová a Packová | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

08:30 v. spoveď a sv. prijímanie Duslo, o.z. Monika | Močenok - D
17:00 † Kamil a Jozef Kuták | Horná Kráľová
18:00 † Gabriel | Močenok

Piatok

08:00 Sv. spoveď a sv. prijímanie po domoch | Močenok
08:00 Sv. spoveď a sv. prijímanie po domoch | Horná Kráľová
09:30 Sv. spoveď a sv. omša v DSS Adventus | Močenok - A
10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
16:00 Prvopiatková pobožnosť | Horná Kráľová
17:00 † Marek Bilo, rodičia Vladimír a Alžbeta | Horná Kráľová
17:00 Prvopiatková pobožnosť | Močenok
18:00 † Alžbeta Kissová | Močenok

Sobota

06:00 † Jozef a Mária Gupkoví, syn Jozef | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Štefan, Alžbeta, Syn Štefan Stankoví | Močenok

Nedeľa

07:00 † Janka Lenčéšová | Močenok
08:30 † Ladislav Bako | Horná Kráľová
09:30 † Klement Kokeš (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Sviatok sv. Ondreja, apoštola
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza
Nedeľa: 2. Adventná nedeľa

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: 768 – 984 (ul. Čingov, Pri kamennom moste, Cintorínska, Lipová)  v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  320 – 400, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   

13.30 hod.(M); 14.30 hod.

Močenok   

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie ku Krvi Kristovej

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes v nedeľu 27.11 2022 o 17.00 hod., Vás pozývame na koncert speváckeho zboru Nitria z Nitry a speváckeho zboru Cantica z Močenku. Koncert sa bude konať vo Farskom kostole sv. Klimenta v Močenku. Vstupné dobrovoľné.

 

Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme hodinu pred sv. omšami.

 

Chorých a starých budeme spovedať v piatok 2.12.2022 od 8.00 hod.. Prosím zapíšte ich v sakristii kostola.

 

Spovedať chorých a starých po domoch pred vianočnými sviatkami budeme v piatok 9.12. 2022 od 8.00 hod.. Prosím zapíšte v sakristii kostola, tých ktorí majú záujem.

 

V piatok 2.12.2022 hodinu pred večernými sv. omšami bude vystavená Oltárna Sviatosť k poklone. Horná Kráľová 16.00 hod.;16.45 hod. prvopiatková odprosujúca pobožnosť.

Močenok 17.00 hod.; 17.45 hod. prvopiatková odprosujúca pobožnosť.

 

sobotu 3.12 2022 budú ráno roráty o 6.00 hod. Môžete si ako obvykle priniesť so sebou lampášiky, a tak spoločne budeme očakávať príchod Božieho Syna na tento svet.

 

Možnosť sv. spovede pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti 17.12.2022 t.j. v sobotu.

 

          V piatok 2.12.2022 po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohtoročnej Dobrej noviny v Močenku, aby prišli po večernej sv. omši do kostola, kde im budú podané bližšie informácie.

 

Na budúcu nedeľu 4.12.2022 sa koná pravidelná zbierka na charitu. Všetkým darcom, úprimné Pán Boh zaplať.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

27. november

 

1.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Kútna

Pondelok

28. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Balážiová

Utorok

29. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Kollárová

 Streda

30. november

7.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Bleho

Štvrtok

1. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Šuvada

Piatok

2. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

3. november

 

 

6.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

4. november

 

2.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Šuvada

 

p. Hanková

p. Horňáková

K. Rábeková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky