Úmysly

Pondelok

18:00 Poďakovanie za 40 rokov života | Výročie posvätenia chrámu (farského kostola), slávnosť

Utorok

18:00 + Anna Alchusová, 2. výročie a Ján Šupka | Féria

Streda

06:30 + Ľudmila a Štefan Hruškoví, rodičia z oboch strán a Júlia | SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Štvrtok

18:00 + rodičia Ivančíkoví, Bojdoví, Bardoňoví, Eva a Pavol | Prvý štvrtok v mesiaci – Za duchovné povolania

Piatok

18:00 + zomrelí z rodiny Rehákovej | Prvý piatok v mesiaci – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, 16:00 eRko – stretko najmä pre tretiakov na fare, 19:00 Mládežnícke stretko na fare

Sobota

08:00 + Ignác Chudiak, 7.výročie, rodičia z oboch strán a súrodenci | Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa

08:00 + Dagmar Táborská, 1. výročie a Táňa Rolfesová, mesačná | 2. ADVENTNÁ NEDEĽA
10:00 Za farníkov |

Oznamy

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Dnes poobede o 15:00 hod. bude v kostole organový koncert katedrálneho organistu Vladimíra Kopca. Príďte si vypočuť náš obnovený píšťalový organ prostredníctvom koncertu.

Od 1. decembra 2022 začínam zapisovať úmysly sv. omší na prvý polrok roku 2023. Kto má záujem, môže prísť po večerných sv. omšiach nahlásiť svoj úmysel za živých alebo zosnulých.

V týždni máme prvý piatok v mesiaciSpovedať budem trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať bližšie k Vianociam, pravdepodobne 16.12.2022 doobeda. Dovtedy môžete nahlásiť aj ďalších chorých.

V piatok bude na fare eRko–stretko o 16:00 hod. určené predovšetkým pre tretiakov. Po večernej sv. omši bude na fare o 19:00 hod. mládežnícke stretko.

Ďakujem ochotníkom z Palárikova za včerajšie divadelné predstavenie. Ďakujem pánovi starostovi i zamestnancom obecného úradu za poskytnutie priestorov kultúrneho domu a zariadenie potrebných záležitostí spojených s divadlom. Ďakujem vám za milodary – pre potreby farnosti ste prispeli sumou 215,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Slobodní, ktorí vo viere hľadajú životného partnera, sú pozvaní na zoznamovací večer – Speed dating katRande. Bude sa konať 12. decembra 2022 o 18:00 hod. v Misijnom dome Matky Božej na kalvárii v Nitre. Viac informácii nájdete na nástenke a na stránke katRande.org.

Spojená katolícka škola v Nitre pripravila adventné záložky, ktoré si môžete prevziať v predsieni kostola. Každú adventnú nedeľu predstavuje citát, nad ktorým sa možno zamyslieť.


Pozvánky