Úmysly

Pondelok

06:15 + Emil a Anna |
17:00 Za živú vieru pre rodinu Evy |

Utorok

06:15 + Andrej a Anna |
17:00 + Ľubomír |

Streda

06:15 Božie požehnanie pre rodinu |
17:00 + Alfonz, Viera | Ondrašová
17:00 + Václav Dupač – 1. výročie |

Štvrtok

06:15 + Marta |
17:00 + Anna, Ján, Mária |

Piatok

06:15 + Ján, Berta, Jozef, Štefan |
17:00 + František | Ondrašová
17:00 + Ján, Juraj, Mária, Ľudmila |

Sobota

07:00 BPZ pre členov ruženca |
17:00 + Juraj, Františka, Ján |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnost |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Ján, Margita, Miloš, Anton a starí rodičia | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes (ne 27.11.) je zbierka na charitu.
 • Dnes (ne 27.11.) o 16:00 bude vo farskom kostole Adventný koncert, na ktorý vás všetkých pozývame.
 • Farská charita pripravila na dnešnú 1. adventnú nedeľu adventné vence pre dobrodincov, ktorí chcú prispieť na vianočné balíčky pre deti zo sociálne slabých rodín. Cena venčeka je 3,- €.
 • Dnes (ne 27.11.) o 14:00 bude v Katolíckom dome kolednícke stretko Dobrej noviny. Pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok, Utorok od 1600,
   • Štvrtok od 1530 ,
   • Piatok od 1500,
  • Kostol Ondrašová Streda od 1600 – 1700
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 15.30 do svätej omše.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 6.
 • V sobotu po rannej sv. omši bude Fatimská pobožnosť.
 • Ranné sv. omše budú pri svetle sviečok „roráty“. Prineste si so sebou lampáše. Pri svetle lampášov sa bude sláviť len svätá omša, nie modlitba ruženca.