Úmysly

Pondelok

06:45 +Ján Kosorín, manželka a nevesta Mária | Farský kostol
18:00 za zdravie tela, ducha, duše a dary Ducha Svätého pre syna a rodinu | Farský kostol

Utorok

06:45 za BP pre Veroniku a deti | Farský kostol
18:00 +Anton a Darina Čulíkoví | Farský kostol

Streda

06:45 +rodičia, bratia a všetci zosnulí z rodiny | Farský kostol
16:30 Unoka gyógyulásának kegyelméért | Farský kostol/maď.
18:00 +Jozef Genčík, rodičia a bratia | Farský kostol

Štvrtok

06:45 | Farský kostol
18:00 +Ján a Mária Vargoví a ich rodičia | Farský kostol

Piatok

06:45 +členovia Spoločenstva NSJ | Farský kostol
16:30 Isten áldásáért és Szűzanya oltalmáért Puksa caládnak | Farský kostol/maď.
18:00 živí členovia Spoločenstva NSJ | Farský kostol

Sobota

07:30 pohrebná | Farský kostol
18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Andrea Marková | Farský kostol
08:45 Hálaadás a Jó Istennek a házasságban eltöltött boldog 50évért | Farský kostol/maď.
10:00 | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Ján Chudý | Farský kostol

Oznamy

Prvou adventnou nedeľou 27. 11., začíname liturgický rok „A”. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence a sviece.
Sväté omše za účasti detí v kostole sv. Jozefa o 10.00 budú do 2. adventnej nedele vrátane a ešte v stredu 7. 12. o 16.30.

Ako každú prvú adventnú nedeľu, aj tento rok sa uskutoční jesenná zbierka na Charitu. Aj týmto spôsobom môžeme prejaviť svoju solidaritu a spolupatričnosť s chudobnými. Nech dobrotivý Boh požehná vašu štedrosť, aby ste nikdy nemali nedostatok.

Dnes 27. 11. popoludní o 16.30 vás pozývame na modlitby do Večeradla vo farskom kostole sv. Michala.

V prvopiatkovom týždni môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia ako obvykle v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. K chorým doma pôjdeme v dohodnutých časoch.

Úmysly slovenských svätých omší na prvý polrok 2023 budeme zapisovať v sobotu 03. 12. po rannej aj večernej svätej omši. Veľmi vás prosíme, aby ste cez týždeň nechodili vopred zapisovať úmysly do kancelárie, nebudete môcť byť vybavení.

Úmysly svätých omší v maďarskom jazyku sa budú zapisovať priebežne od 5. 12. v kancelárii farského úradu.

Od budúcej soboty 03. 12. budú v sobotu ranné sväté omše vždy o 7.30.

Pán Boh zaplať za milodary na obnovu lavíc vo farskom kostole.

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan