Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

 

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• Spovedať k prvému piatku budeme vo Farskom kostole v stredu a v piatok od 16.30.
V Radoli vo štvrtok od 17.00. Po svätej omši bude adorácia.
• Na prvý piatok bude Eucharistická adorácia večer od 19:00 do 20:00 hod.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme v piatok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• V sobotu bude o 17.00 hod. fatimská pobožnosť.
• Kysucké kultúrne stredisko a Farnosti Kysuckého Nového Mesta vás srdečne pozývajú
v nedeľu, 4.12.2022 o 17:00 do Kostola Panny Márie na Adventný koncert. (Chrámové zbory
Shema a Rudinská; Nadežda Podmanická).
• Vo štvrtok 1. decembra po rannej svätej omši bude dôkladnejšie upratovanie kostola pred
blížiacimi sa sviatkami (hody, primície, Vianoce). Prosíme ochotné ženy i mužov, aby prišli
pomôcť. Ďakujeme.
• Prosíme všetkých, ktorí sa zapojili do akcie DARČEK Z LÁSKY, aby darček spolu s kartičkou
potom priniesli do sakristie do nedele 4. decembra. Ďakujeme.
• Dnes sa koná zbierka na charitu. Podporiť ju môžete aj online na charitaza.sk . Na budúcu
nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Dávame do pozornosti aj vianočné ozdoby, ktoré si môžete prezrieť v predsieni kostola a ich
kúpou podporiť Diecézne pastoračné centrum „Rodinkovo“. Ozdoby si môžete zakúpiť v sakristii.
• Na nástenke pred kostolom nájdete ešte informácie o stretnutí pre manželov; o duchovnej
obnove pre slobodných; a o dni otvorených dverí na SOŠ sv. Františka z Assisi v Čadci;

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele.


Pozvánky