Úmysly

Pondelok

06:30 † Miroslav, brat Vladimír a rodičia; † Erika Beňová, Monika Štefaničeková; † Pavel Gecelovský (otec Paľko) |

Utorok

18:00 † Zlatica a Milan Luptákovci a živá rodina; † Jozef a Anna Kuzmovci, † a živá rodina; Poďakovanie za 40 rokov manželstva s prosbou o Božiu pomoc do ďalších rokov (otec Paľko) |

Streda

06:30 † Emil a Mária Golianovci, brat Dušan, starí rodičia z oboch strán a živá rodina; Poďakovanie Anny za 70 rokov, Beáty za 40 rokov, za † a živú rodinu | Rorátna sv. omša

Štvrtok

18:00 † Jozef Lalka (pohrebná); † Anna Krutková (pohrebná) | Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Prvý štvrtok v mesiaci

Piatok

08:00 † rodičia Anna a Ján Tvrdošinskí, sestra Oľga, manžel a živá rodina; Poďakovanie za 70 rokov a Božiu pomoc (otec Paľko) | Prvý piatok v mesiaci
18:00 Na úmysel | Prvý piatok v mesiaci

Sobota

18:00 Poďakovanie za 73 rokov života s prosbou o pomoc Božiu pre celú rodinu; † Emília (1. výročie) a Štefan Poročákovci | Sv. Františka Xaverského, spomienka Prvá sobota v mesiaci

Nedeľa

07:30 † Anna, Izidor, Marián Machovičovci a † príbuzní | DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
09:00 Za farnosť (priamy prenos) | DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
10:30 † Ján Melich, syn Miloš, zať Juraj, celá † a živá rodina | DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede.
  • Spovedanie chorých v domácnostiach pred 1. piatkom bude vo štvrtok a v piatok ako zvyčajne.
  • Na prvý piatok bude obvyklá celodenná poklona od 09.00 hod. do 18.00 hod.
  • V piatok večer bude sv. omša pre deti a birmovancov. Po sv. omši bude katechéza pre birmovancov.
  • Chorých veriacich (okrem prvopiatkových) nahláste k spovedi a sv. prijímaniu v sakristii po sv. omšiach najneskôr do piatku 2. decembra. Termín návštevy vyhlásime na budúcu nedeľu.
  • Pozývame všetky deti, ktoré chcú 26. decembra ohlasovať dobrú novinu, na prvý nácvik koledovania na budúcu nedeľu 4. decembra o 15.00 hod. v klubovni.
  • Rodiny, ktoré chcú prijať dobrú novinu, sa môžu zapísať na oltári medzi spovednicami. Prosíme zapísať presnú adresu.
  • Svätovojtešské kalendáre si môžete prevziať každú stredu od 09.00 do 11.00 hod. v kostole. Členský príspevok je 8 €.

Pozvánky