Úmysly

Pondelok

06:15 † Peter Bilka | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † manžel: Rudolf, Štefan, Michal, František a rodičia | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

06:15 † Ondrej Gabčo | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Pavol a Pavlína Majerkovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

06:15 † Ondrej | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 Za BP pre Katarínu Rendekovú, Katarínu Stankovú a Katarínu Tomáškovú | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

06:15 Za BP pre Milana Mrníka | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ondrej a Alžbeta Gažovi a syn Ján | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

06:15 Za BP pre celú rodinu | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
14:00 | nemocnica
17:30 † Edita Pružincová a Pavol Hrubiško | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

07:00 † Anna Stratená | KAPLNKA Najsvätejšej Trojice
17:30 † Ladislav, Mária a Ladislav | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 za nové kňazské a rehoľné povolania | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola ôsma účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 1.805, 89 €. Dnes je zbierka na charitu. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši, na prvopiatkovú pobožnosť: v piatok po večernej svätej omši, Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30 a na prvonedeľnú pobožnosť: v nedeľu po tretej svätej omši.

☩ Počas adventného obdobia pozývame všetky deti na zapojenie sa do zbierky sladkostí a dospelých do zbierky teplákových súprav a legín pre dievčatá. Do pripraveného koša pred obetným stolom budete môcť vkladať svoje dary, ktoré poputujú k deťom do cirkevného detského domova na Ukrajine.

☩ Dnes Vás pozývame o 17:00 do farského kostola na koncert kapely KAPUCÍNI. Vstupné je dobrovoľné. Po koncerte bude v parku požehnaný adventný veniec a zasvietená prvá svieca.

☩ Zbierka pojazdných i nepojazdných, moderných i „starožitných“ bicyklov, súčiastok na bicykle a náradia na opravu bicyklov, ktoré môžete prinášať pani Miriam Janegovej – Košecká 25/11, Ilava, prebieha v termínoch: 28. – 30. XI. v čase: 8:00 – 10:00 a 15:00 – 17:00, prípadne po vzájomnej dohode (t.č.: 0904 / 738 648).

☩ Po svätých omšiach na I. – III. adventnú nedeľu bude opäť možnosť zakúpiť si domáce vianočné oblátky, čím prispejete na opravu farského kostola. Cena za klasické oblátky: 3, 00 € a za orechové: 4, 00 €. Rovnako bude možné v sakristii kostola zakúpiť si aj sadu (7 kusov) drevených gravírovaných vianočných ozdôb za 13 €. Pri nákupe dvoch a viac sád bonus k tomu. Na farskom úrade je možnosť zakúpiť si knihu: „Ilava a okolie z neba“ – cena za kus: 20 € alebo obraz kostola – cena za kus: 10 €. Za všetky obetované príspevky veľmi pekne ďakujeme.

☩ Druhé stretnutie detí, ktoré sa zapoja do jasličkovej pobožnosti sa uskutoční v piatok: 2. XII. o 15:45 vo farskej klubovni.

☩ Spovedanie v prvopiatkovom týždni mesiaca december: ráno pol hodinu pred svätou omšou, večer v pondelok až v stredu pol hodinu pred svätou omšou a vo štvrtok a piatok hodinu pred svätou omšou a v prípade potreby i počas nej. V pondelok až stredu pozývame k svätej spovedi deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní, ktoré si môžu vykonať šiesty z deviatich prvých piatkov. K svätej spovedi nech si prinesú na podpis brožúrku: „Mojich deväť prvých piatkov“, ktorú dostali pri prvom svätom prijímaní. Vo štvrtok dopoludnia navštívime prvopiatkových chorých u nich doma.

☩ Spoločná predvianočná svätá spoveď bude v našej farnosti v piatok: 16. XII. Prosíme, aby ste si v rámci svojich možností čím viacerí zariadili čas a zúčastnili sa jej a nenechávali si ju tak na poslednú chvíľu, aby sa nestalo, že zostanete bez svätej spovede. Počas tohto týždňa si môžete nahlásiť mená a adresy chorých, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť k svätej spovedi pred Vianocami do kostola a treba ich vyspovedať u nich doma. Kedy ich prídeme navštíviť dáme včas vedieť. Tento oznam sa netýka chorých, ku ktorým chodievame v prvopiatkovom týždni.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 4. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – poukázané na farský účet: 1x – 10 € a 1x – 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; výzdoba kostola; zakúpenie potrebných surovín a pečenie vianočných oblátkov; príprava adventných vencov; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Dnešnou nedeľou začíname nový liturgický rok. Rok liturgický – cirkevný, má rovnakú dĺžku ako rok civilný – kalendárny. Rozdiel je v tom, že začína v inom momente a predovšetkým nesie v sebe iné hodnoty. Sprítomňuje históriu vzťahu medzi Bohom a človekom. Čo nazývame aj dejinami spásy. Je rozdelený tak, aby jednotlivé udalosti vynikli v celej svojej hĺbke, kráse a význame. Začína adventom, časom Božích prísľubov a očakávaní. Ježiš nás na začiatku adventu vyzýva k bedlivosti.“


Pozvánky