Úmysly

Pondelok

06:00 za Božiu pomoc v starobe a v chorobe pre Teréziu K. | Fk
12:00 + Milan, Ján, Mária Gaško | Fk
18:00 + Cyprián a Mária | Fk
18:30 + Juraj a Mária Dragan | Br
07:45 + Gabriela a Milan | CSŠ

Utorok

06:00 + Ladislav Koleják a Karolína Zubek | Fk
12:00 + Ján, Mária, Marta Chromek | Fk
18:00 Dušan Kereškény | Fk
18:30 + Jana a Anton Bolo | Br
16:00 za ZBP Ivana a Natálie | Ns

Streda

06:00 + Ondrej, Antónia a Veronika | Fk
12:00 + Vendelín | Fk
18:00 + Marián Hodana | Fk
07:45 za ZBP v rodine | CSŠ
18:30 + Marta Jurášová | Br

Štvrtok

06:00 za zdravie a BP pre Jána Prílepku | Fk
12:00 za BP pre náhradné rodiny | Fk
18:00 za BP pre rod. Juríkvú, Kittelovú, zdravie Jozefa | Fk
17:00 + Marta a Stanislav Straka | Br
16:00 + Ondrej Hajdúch | Ns

Piatok

06:00 na úmysel a BP pre rodiny synov Františka a Róberta | Fk
12:00 | Fk
18:00 ZBP pre Annu, Miroslava a ich deti | Fk
17:00 za ľudí, ktorých privádzame do Betlehema | Br
17:00 na úmysel | VK

Sobota

06:30 za veriacich | Fk
18:00 za Božiu pomoc pre rodinu Medveckú | Fk
07:00 ZBP pre Stanislava Bernoláka | Br

Nedeľa

06:30 + Ján a Anna Mikulajová | Fk
09:00 + Jozef a Žofia | Fk
11:00 + Katarína Molnárová | Fk
14:45 + rodičov Emília a Jozef Filekovi | Fk
07:45 + Gizela Gašperík | Br
10:00 poďakovanie za 40 rokov života - Mária Maslíková | Br
18:30 | Br
09:15 + Margita Bakošová | VK
16:00 +rodičov Máriu a Jozef Medveckí | Ns

Oznamy

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
– Dnes pri východe z kostola je zbierka na podporu Spišskej
katolíckej charity.
– V tomto prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas
sv. omše, okrem toho: FARSKÝ KOSTOL – pondelok, streda a piatok
od 16:00 hod.
BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.
VYŠNÝ KUBÍN – v piatok od 16:00 hod.
– Od pondelka budeme mávať počas celého adventu vo farskom
kostole ranné tzv. rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame.
-Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu
prosíme Sr. Saleziánky a spolupracovníkov.
– V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o
07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
– Dnes pri východe z kostola je zbierka na podporu Spišskej
katolíckej charity.
– V tomto prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas
sv. omše, okrem toho: FARSKÝ KOSTOL – pondelok, streda a piatok
od 16:00 hod.
BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.
VYŠNÝ KUBÍN – v piatok od 16:00 hod.
– Od pondelka budeme mávať počas celého adventu vo farskom
kostole ranné tzv. rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame.
-Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu
prosíme Sr. Saleziánky a spolupracovníkov.
– V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o
07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou,
ktorá bude zakončená Eucharistickou adoráciou. Sviatosť oltárna
bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
-V sobotu 03.12.2022, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre
(vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom
o 8:00 hod.
– Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 04.12.2022 pri sv. omši
o 11:00 hod. vo farskom kostole.
-Upratovanie kostola vo VK: rod. Mešková.


Pozvánky