Úmysly

Pondelok

07:00 Na poďakovanie za 70. rokov života Jozefa | Karmel
17:30 +Jozef Melich, 1.výr., otec Jozef, brat Ján a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Utorok

06:00 +manžel Dušan | Karmel
17:30 +František Murín, 10. výr., dcéra Alena, 5. výr., nevesta Mária a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Streda

07:00 Rodičia Jozef, Anna a brat Jozef | Karmel
17:30 +Jozef Klimo | Sv. Ondreja,apoštola, sviatok

Štvrtok

07:00 +Mária, 1.výr. | Karmel
17:30 +Štefan Icha, 1.výr. |

Piatok

06:30 +syn Viktor, 10.výr., manžel Peter, rodičia z oboch strán a Štefan |
07:00 +Rudolf | Karmel
17:30 +Rozália Olšiaková, 1.výr. |

Sobota

07:00 +Imrich Golian, 25.výr. a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Karmel
07:30 Za ružu Emílie Lakotovej |
17:30 Na poďakovanie za 30.rokov manželstva manželov Ďuricových a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Sv. Františka Xaverského, kňaza, sviatok

Nedeľa

07:30 Za dobrodincov | Karmel
07:45 Za veriacich |
09:00 +Valéria Kapustíková, 5.výr. |
10:30 +Štefan Fekiač a rodičia |
17:30 Na poďakovanie za 30.rokov života syna Reného |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.20. Emílie Lakotovej.
 • V dnešnú nedeľu je zbierka na charitu. Za dary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh
  zaplať!
 • V utorok bude v kláštore o 6.00 hod rorátna sv. omša a vo farskom kostole bude
  rorátna sv. omša v piatok o 6.30.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Chorých k prvému piatku budeme
  spovedať takto: v stredu (Sídlisko), vo štvrtok (Piesť II., Krné, Skliarovo a
  Stavanisko) a v piatok (Kostolná a Stará Detva). Duchovný otec Pavol Prieboj
  z dôvodu choroby nebude chodiť spovedať chorých (Piešť I. a časť sídliska) v tomto
  týždni ale až na ďalší týždeň.
 • V kostole budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou a v piatok od 16.30
  hod.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude hodinová Eucharistická adorácia.
 • Na prvý piatok, počas vysluhovania sviatosti zmierenia, bude od 16.30 hod.
  vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii a k osobnému odproseniu.
 •  Na budúcu nedeľu o 14.30 hod. sa uskutoční stretnutie laického karmelitánskeho
  spoločenstva v kláštore sestier bosých karmelitánok.
 • V sobotu, na sviatok sv. Františka Xaverského, bude v Katedrále v Banskej Bystrici
  o 10.00 hod. vysvätený na trvalého diakona p. Marián Zamkovský z Hriňovej.

  ThLic. Ľuboš Sabol, dekan farár


Pozvánky