1. Úmysly

  Pondelok

  06:00 Rorátna sv. omša; na úmysel celebranta |
  18:30 Za zdravie a zdarný priebeh operácie pre brata Antona |

  Utorok

  06:30 Za dary D.S. pre rodinu dcéry Zuzany |
  18:30 + rodičia a brat |

  Streda

  06:30 + Ján a Johana |
  17:30 + Apolónia a Vendelín |

  Štvrtok

  06:30 + z rodiny |
  18:30 + Renata |

  Piatok

  06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru, Zojku, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci |
  18:30 + Anna |

  Sobota

  08:00 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |
  16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda |

  Nedeľa

  08:00 + rodičia a brat |
  09:30 Za farníkov |
  11:00 + rodičia Ružena a Konštantín |
  18:30 Za Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu |

  Oznamy

  ZBIERKA NA CHARITU

  Následky vojny na Ukrajine a kríza degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do zbierky na charitu. Koná sa dnes 27. novembra 2022. Online darovanie nájdete na www.charitaba.sk . Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.

  STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA ; KATECHÉZA

  Dnes o 17.00 bude v pastoračke detské stretko.
  V nedele 4. a 11.12. bude stretko už o 16.00.

  V stredu, 30.11 2022 bude o 17:30 sv. omša za účasti detí. Sv. omša začne obradom prijatia štyroch detí (Lukáša, Rebeky, Lukáša a Barbory) medzi katechumenov. Pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu detí.

  Po skončení sv. omše za účasti detí, pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na dobrovoľnú rodinnú katechézu do pastoračnej miestnosti kostola.

  RORÁTNE SV. OMŠE

  V rámci adventnej prípravy sa v tri adventné pondelky našej farnosti (28.11. / 5.12. /12.12 o 6.00 h.) uskutočnia rorátne sv. omše. Homílie s mariánskou tematikou zaznejú od rôznych kazateľov. Hudobne budú liturgiu sprevádzať mladí speváci z našej farnosti, ktorí si v rámci spolupráce prizvali talentovaných študentov z Cirkevného konzervatória.

  STAVANIE CESTY JEŽIŠOVI

  Adventné obdobie ktoré dnes začíname, je časom prípravy na Slávnosť narodenia Pána. Preto sme sa rozhodli, že tento rok zrealizujeme adventnú aktivitu, ktorá nám môže v našej príprave pomôcť. Pozývame vás, aby ste spolu s nami pripravili cestu pre malého Ježiška v duchu slov proroka Izaiáša „Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky”. Po svätej omši si môžete vziať obálku s kamienkami i lístoček s dobrými skutkami. Táto aktivita je zameraná na Vás všetkých bez ohľadu na vek a preto má každá veková skupina svoj zoznam dobrých skutkov (malé deti, školáci, mladí a dospelí). Za každý dobrý skutok zo zoznamu, ktorý vykonáte, vložíte do misky v bočnej lodi kostola príslušný počet kamienkov. Dobré skutky, samozrejme, môžete konať opakovane. Ak vám kamienky nebudú stačiť, budete si môcť vziať nové v predsieni kostola. Z kamienkov za vaše dobré skutky potom budeme stavať cestu Ježiškovi, ktorá sa stane súčasťou vianočnej výzdoby.

  MINIŠTRANTSKÉ STRETKO

  Miništrantov pozývame na stretko v sobotu 3. decembra 2022 od 9:30 do 12.00 na fare. Tešiť sa môžu na rôzne hry a preto odporúčame, aby sa obliekli športovo. Pomohlo by nám, ak by mamičky miništrantov boli ochotné niečo napiecť :-)

  PRVÝ PIATOK; KANCELÁRIA

  Spovedať pred “prvým piatkom” budeme vo štvrtok 1.12 od 17.00, na “prvý piatok” 2.12. tiež od 17.00.

  Kancelária bude v piatok 2.12. zatvorená.

  FATIMSKÁ SOBOTA

  V sobotu 3.12. bude v našom farskom kostole “fatimská sobota” o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

  UPRATOVANIE KOSTOLA

  Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 1.

  OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

  Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.

  Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke www.orderofmalta.sk . Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.