Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Zápis úmyslov na sväté omše na mesiace január a marec 2023 sa uskutoční dnes v sakristii kostola.


Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme polhodinu pred sv. omšami. V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod. Vo štvrtok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod. Zvlášť pripomíname sv. spoveď a sv. omšu na prvý piatok deťom, ktoré si robia deväť prvých piatkov.

Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia. Pre chorých je to zároveň predvianočná sv. spoveď. Preto ich treba nahlásiť do stredy v sakristii kostola.

V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky v cene 25 € na osobu si môžete zarezervovať alebo zakúpiť u p. organistky A. Gajdošovej.


V dňoch 19. až 27. apríla 2023 sa bude konať z našej farnosti farská púť do Izraela. Kto by mal záujem ísť na túto farskú púť, nech sa príde zapísať do sakristie. Bližšie informácie sú nástenke pred kostolom a osobne

pri zápise.


Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť vám vyslovujem Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie v pondelok a v piatok po sv. omši: rodičia prvoprijímajúcich deti z 3.A


Pozvánky