Úmysly

Pondelok

07:00 + Ján Beriac | Bojnice

Utorok

16:30 + Tibor Parízek (20. výr.) | Dubnica
17:30 + Ing. Andrej Smetánka, Mária Mezovská, Peter a Anna Maslenová | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šútovce
17:30 + rodina Mócová | Bojnice

Štvrtok

06:00 na úmysel | Dubnica
17:30 + Augustín Poliak (5. výr.) | Bojnice

Piatok

06:00 na úmysel biskupa | Bojnice
16:30 + Láskavý Pavel, Irena a Šimúny Jozef, Paulína a Iveta | Dubnica
17:30 + Pavol Kopanický | Bojnice

Sobota

17:30 + Štefan a Ema Blaho a rodičia z oboch strán | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Ján a Marta Krajčík | Bojnice
08:30 + Ján Adámik (5. výr.) | Šútovce
08:30 + Jaroslav Rajecký a vnuk Karol | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 poďakovanie za 95. rokov života Albíny Ergangovej | Bojnice

Oznamy

Dnes je jesenná zbierka na charitu.

 

Spovedanie pred prvým piatkom:

Dubnica – utorok – od 15.30 h.,

Šutovce – streda – od 16.00 h.,

Bojnice – štvrtok – od 16.30 h.,

                 piatok – od 16.00 h.

Spovedanie chorých v penzióne vo štvrtok dopoludnia, po domoch v piatok dopoludnia.

V piatok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Rorátne sv. omše budú v našej farnosti v tomto týždni: vo štvrtok v Dubnici a v piatok v Bojniciach. Na sv. omše, ktoré začnú o 6.00 h., si treba priniesť sviečku, lebo sv. omša bude len pri svetle sviečok.

 

Ešte dnes môžete prihlásiť svoje deti, aby dostali darček od sv. Mikuláša, ktorý príde do nášho farského kostola v Bojniciach  na budúcu sobotu 3. decembra, po večernej svätej omši.

 

Novembrová zbierka na kostol bola 710 €.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

OZNAM PRE DETI A RODIČOV: Pozývame všetky deti na Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať na budúcu nedeľu 4. decembra v čase od 15.00 – 17.00 h. na starej fare v Bojniciach. Vyrábať sa budú vianočné ozdoby a pohľadnice. Pripravené bude aj občerstvenie – chutný koláčik a teplý čaj. Na všetky deti sa tešia tvorivé mamy z farnosti a kňazi našej farnosti.

Na základe spolupráce medzi Biskupstvom BB a Políciou SR vás budeme priebežne na nástenke – rôznymi článkami od Polície – informovať  o tom, ako si dať pozor pred podvodníkmi, ktorí sa snažia najmä od starších ľudí vylákať peniaze alebo rôzne cennosti.

 

                                                                                                                                          Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky